Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Contact
Tel.666-777-666
email:office@consulting.com

 • 1 Lorem ipsum dolor...

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
  Read Me...
 • 2 Lorem ipsum dolor...

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
  Read Me...
 • 3 Lorem ipsum dolor...

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
  Read Me...
 • 4 Lorem ipsum dolor...

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
  Read Me...
 • 5 Lorem ipsum dolor...

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
  Read Me...

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. W Ośrodku obecnie pełnię funkcję wicedyrektora. W obszarze moich zainteresowań zawodowych pozostają relacje oraz umiejętności społeczne i profesjonalne nauczycieli i pedagogów. Chcę Ich wspierać w pracy i rozwoju zawodowym tak, by czuli satysfakcję z podejmowanych działań. Realizowana problematyka szkoleń: Kierowanie zespołem, grupą, budowanie autorytetu nauczyciela, diagnoza pedagogiczna w szkole i placówce, rozwiązywanie konfliktów, problemów wychowawczych, rozwijanie umiejętności profesjonalnych nauczycieli, profilaktyka uzależnień (instruktor metody Szkolna Interwencja Profilaktyczna). 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant; Wspomaganie nauczycieli, szkół i placówek w zakresie:
wychowania i profilaktyki,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
wychowania do życia w rodzinie.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzę zajęcia z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa oraz arteterapii. W tych obszarach szczególną uwagę poświęcam komputeryzacji bibliotek szkolnych w programie Mol Optivum, dzieląc się wieloletnim praktycznym doświadczeniem oraz propaguję metody i techniki arteterapii, między innymi zastosowanie bajkoterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Poprzez proponowane formy doskonalenia wspieram realizację podstawy programowej w zakresie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym (samokształcenia i korzystania ze źródeł informacji). Moją zawodową pasją jest także nauczanie (i uczenie się) w formie e-learningu.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant z doświadczeniem edukacyjnym w szkole podstawowej
i placówce kształcącej przyszłych nauczycieli.

Wspieranie rozwoju nauczycieli w zakresie :
- metodyki i dydaktyki  języka polskiego
- technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- animacji czasu wolnego

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant z wieloletnim stażem i doświadczeniem edukacyjnym; wspieranie rozwoju nauczycieli w zakresie:
•    Dydaktyka i metodyka przedmiotu – język polski,
•    Edukacja humanistyczna i europejska,
•    Reforma programowa, realizacja zadań szkoły,
•    Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela,
•    Awans zawodowy nauczyciela. 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant - obszar kompetencji
• organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów:
• z różnymi rodzajami niepełnosprawności (tj. autyzm, niepełnosprawność  intelektualna),
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
• z zaburzeniami mowy,
• promocja zdrowia (koordynator Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie).
Zainteresowania: neurodydaktyka, e – learning.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna Guć 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 mgr Jadwiga Jerzyńska  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Jestem nauczycielem języka polskiego i wiedzy o kulturze z wieloletnim stażem przy tablicach szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej.
Od 1999 roku pracuję również jako edukator zorientowany na wieloaspektowe wspieranie organizacji procesu dydaktycznego; zainteresowany pomiarem dydaktycznym, ewaluacją oraz rozwojem zawodowym nauczycieli.
W obszarze moich aktywności niezmiennie pozostają edukacja humanistyczna i europejska. Jako absolwent Międzynarodowej Szkoły Badań Holocaustu w Izraelu i stypendysta Departamentu Stanu USA wspieram w regionie program Zachować Pamięć.
Ale przede wszystkim rozwija i wzmacnia mnie pasja niestrudzonego rowerowego obieżyświata, wrażliwego na zrównoważony rozwój – ciekawego ludzi i świata, ceniącego intelektualną niezależność.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant z wieloletnim doświadczeniem edukacyjnym.
Wspieranie rozwoju nauczycieli w zakresie:
•    dydaktyki i metodyki edukacji wczesnoszkolnej,
•    podejmowania działań dotyczących niekonwencjonalnych form edukacji dzieci w klasach 1 – 3,
•    realizacji podstawy programowej i zadań szkoły.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ukończył historię na UŁ; podyplomowo: historię najnowszą i wiedzę o społeczeństwie na UMK w Toruniu oraz zarządzanie w oświacie i dydaktykę przedsiębiorczości na AE w Katowicach. W WODN w Sieradzu do niedawna zajmował się redagowaniem dwumiesięcznika „Szkolne Wieści” oraz organizacją Festiwali Gazetek Szkolnych. Obecnie prowadzi zajęcia z prawa autorskiego i prawa prasowego, mobbingu, mowy ciała, dziejów religii (islam, judaizm, prawosławie), regionalizmu, organizacji gazetek szkolnych oraz z wykorzystania w nauczaniu cmentarza jako tekstu kultury.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant z doświadczeniem edukacyjnym w szkole podstawowej i placówce kształcącej przyszłych nauczycieli.
Wspomaganie nauczycieli, szkół i placówek w zakresie:
•    edukacji muzycznej w przedszkolu i szkole podstawowej
•    edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
•    edukacji artystycznej (sztuka) w szkole podstawowej

   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obszar kompetencji:
•  Edukacja przedszkolna. Proces opieki, wychowania, nauczania i uczenia się.
•  Life Coaching – metody wspierania relacji międzyludzkich. Rozwój osobisty oraz proaktywne działania w zawodzie.  Komunikacja transformująca.
•  Trening Zastępowania Agresji – rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych, budowanie relacji i komunikacji opartej na szacunku. Wnioskowanie moralne.
•  Zaburzenia zachowania dzieci. Profilaktyka i terapia.
•  Współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka/ucznia.
•  Komunikacja interpersonalna w relacjach nauczyciele – uczniowie – rodzice.
•  Psychodydaktyka kreatywności. Metody twórczego nauczania. Praca z uczniem zdolnym.
•  Motywacja w procesie edukacji.
•  Budowanie autorytetu nauczyciela.
•  Stres i wypalenie zawodowe.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant z doświadczeniem edukacyjnym w szkole ponadgimnazjalnej, zawodowej, wieczorowej oraz na wyższych uczelniach.
Wspomaganie nauczycieli szkół i placówek w zakresie:
•    metodyki i dydaktyki zajęć komputerowych oraz informatyki,
•    metodyki i dydaktyki matematyki różnych poziomów edukacyjnych,
•    stosowania GeoGebry w nauczaniu matematyki,
•    stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w dydaktykach przedmiotowych,
•    organizacji i prowadzenia zajęć w formie e-learningu. 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Contribute!
Books!
Shop!

Copyright 2017 CONSULTING SERVICESS