Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. W Ośrodku obecnie pełnię funkcję wicedyrektora. W obszarze moich zainteresowań zawodowych pozostają relacje oraz umiejętności społeczne i profesjonalne nauczycieli i pedagogów. Chcę Ich wspierać w pracy i rozwoju zawodowym tak, by czuli satysfakcję z podejmowanych działań. Realizowana problematyka szkoleń: Kierowanie zespołem, grupą, budowanie autorytetu nauczyciela, diagnoza pedagogiczna w szkole i placówce, rozwiązywanie konfliktów, problemów wychowawczych, rozwijanie umiejętności profesjonalnych nauczycieli, profilaktyka uzależnień (instruktor metody Szkolna Interwencja Profilaktyczna). 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant; Wspomaganie nauczycieli, szkół i placówek w zakresie:
wychowania i profilaktyki,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
wychowania do życia w rodzinie.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzę zajęcia z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa oraz arteterapii. W tych obszarach szczególną uwagę poświęcam komputeryzacji bibliotek szkolnych w programie Mol Optivum, dzieląc się wieloletnim praktycznym doświadczeniem oraz propaguję metody i techniki arteterapii, między innymi zastosowanie bajkoterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Poprzez proponowane formy doskonalenia wspieram realizację podstawy programowej w zakresie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym (samokształcenia i korzystania ze źródeł informacji). Moją zawodową pasją jest także nauczanie (i uczenie się) w formie e-learningu.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant z doświadczeniem edukacyjnym w szkole podstawowej
i placówce kształcącej przyszłych nauczycieli.

Wspieranie rozwoju nauczycieli w zakresie :
- metodyki i dydaktyki  języka polskiego
- technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- animacji czasu wolnego

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant z wieloletnim stażem i doświadczeniem edukacyjnym; wspieranie rozwoju nauczycieli w zakresie:
•    Dydaktyka i metodyka przedmiotu – język polski,
•    Edukacja humanistyczna i europejska,
•    Reforma programowa, realizacja zadań szkoły,
•    Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela,
•    Awans zawodowy nauczyciela. 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant - obszar kompetencji
• organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów:
• z różnymi rodzajami niepełnosprawności (tj. autyzm, niepełnosprawność  intelektualna),
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
• z zaburzeniami mowy,
• promocja zdrowia (koordynator Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie).
Zainteresowania: neurodydaktyka, e – learning.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna Guć 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 mgr Jadwiga Jerzyńska  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Jestem nauczycielem języka polskiego i wiedzy o kulturze z wieloletnim stażem przy tablicach szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej.
Od 1999 roku pracuję również jako edukator zorientowany na wieloaspektowe wspieranie organizacji procesu dydaktycznego; zainteresowany pomiarem dydaktycznym, ewaluacją oraz rozwojem zawodowym nauczycieli.
W obszarze moich aktywności niezmiennie pozostają edukacja humanistyczna i europejska. Jako absolwent Międzynarodowej Szkoły Badań Holocaustu w Izraelu i stypendysta Departamentu Stanu USA wspieram w regionie program Zachować Pamięć.
Ale przede wszystkim rozwija i wzmacnia mnie pasja niestrudzonego rowerowego obieżyświata, wrażliwego na zrównoważony rozwój – ciekawego ludzi i świata, ceniącego intelektualną niezależność.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant z wieloletnim doświadczeniem edukacyjnym.
Wspieranie rozwoju nauczycieli w zakresie:
•    dydaktyki i metodyki edukacji wczesnoszkolnej,
•    podejmowania działań dotyczących niekonwencjonalnych form edukacji dzieci w klasach 1 – 3,
•    realizacji podstawy programowej i zadań szkoły.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ukończył historię na UŁ; podyplomowo: historię najnowszą i wiedzę o społeczeństwie na UMK w Toruniu oraz zarządzanie w oświacie i dydaktykę przedsiębiorczości na AE w Katowicach. W WODN w Sieradzu do niedawna zajmował się redagowaniem dwumiesięcznika „Szkolne Wieści” oraz organizacją Festiwali Gazetek Szkolnych. Obecnie prowadzi zajęcia z prawa autorskiego i prawa prasowego, mobbingu, mowy ciała, dziejów religii (islam, judaizm, prawosławie), regionalizmu, organizacji gazetek szkolnych oraz z wykorzystania w nauczaniu cmentarza jako tekstu kultury.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant z doświadczeniem edukacyjnym w szkole podstawowej i placówce kształcącej przyszłych nauczycieli.
Wspomaganie nauczycieli, szkół i placówek w zakresie:
•    edukacji muzycznej w przedszkolu i szkole podstawowej
•    edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
•    edukacji artystycznej (sztuka) w szkole podstawowej

   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obszar kompetencji:
•  Edukacja przedszkolna. Proces opieki, wychowania, nauczania i uczenia się.
•  Life Coaching – metody wspierania relacji międzyludzkich. Rozwój osobisty oraz proaktywne działania w zawodzie.  Komunikacja transformująca.
•  Trening Zastępowania Agresji – rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych, budowanie relacji i komunikacji opartej na szacunku. Wnioskowanie moralne.
•  Zaburzenia zachowania dzieci. Profilaktyka i terapia.
•  Współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka/ucznia.
•  Komunikacja interpersonalna w relacjach nauczyciele – uczniowie – rodzice.
•  Psychodydaktyka kreatywności. Metody twórczego nauczania. Praca z uczniem zdolnym.
•  Motywacja w procesie edukacji.
•  Budowanie autorytetu nauczyciela.
•  Stres i wypalenie zawodowe.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant z doświadczeniem edukacyjnym w szkole ponadgimnazjalnej, zawodowej, wieczorowej oraz na wyższych uczelniach.
Wspomaganie nauczycieli szkół i placówek w zakresie:
•    metodyki i dydaktyki zajęć komputerowych oraz informatyki,
•    metodyki i dydaktyki matematyki różnych poziomów edukacyjnych,
•    stosowania GeoGebry w nauczaniu matematyki,
•    stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w dydaktykach przedmiotowych,
•    organizacji i prowadzenia zajęć w formie e-learningu. 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.