Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Warszawa, 24 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) dokonuję zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.58.2016.DB z 7 lipca 2016 r. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 otrzymują brzmienie:

1.  Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2.  Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3.  Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4.  Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

5.  Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

Zgodnie z art.35 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił w roku szkolnym 2015/2016 następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

1.      Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

2.      Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

3.      Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4.      Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Zgodnie z art.35 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił w roku szkolnym 2014/2015 następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

-  Wspieranie dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;

-  Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;

-  Profilaktyka agresji i przemocy w szkole;

-  Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.